""
" "
" "
 
 


: , . 7, 31230 . . 031/ 3891-455; petkananenadic@gmail.comUDK 634.711:631.543:631.559

UKLANJANJE PRVE SERIJE IZDANAKA MALINE NOVA METODA U GAJENJU MALINE

Dobrilo Nenadic
RO Jedinstvo Arilje

Sadrzaj: U radu je prikazana nova metoda gajenja maline koja se sastoji u uklanjanju prve serije izdanaka, sve do kraja maja. Zakidanje se vrsi 4-5 puta, u zavisnosti od intenziteta porasta. Ovakvim radom postize se znatno veci prinos i bolji kvalitet plodovaC 20-30 tona po hektaru, s preko 80% rolen robe. Kljucne reci: malina, uklanjanje izdanaka, rodnost.

Uvod

Uklanjanje prvih serija izdanaka, kao metod u gajenju maline, prvi put je primenjena sasvim slucajno 1975. g. u selu Dragojevac, opstina Arilje. Krajem maja te godine, malinjak Milorada Stojanovica iz Dragojevca bio je veoma zakorovljen, posto je taj inace dobar proizvodac, sticajem okolnosti propustio da izvrsi uobicajenu prolecnu povrsinsku obradu zasada. U tom trenutku obradu nije bilo moguce obaviti bez prethodnog kosenja korova. No zajedno s korovom Stojanovic je skinuo i prve izdanke. Naredne godine malinjak je neocekivano dao visok prinos i veoma dobar kvalitet plodova. Ispostavilo se da su kasniji izdanci zdraviji i da su bolje obrasli pupoljcima. Ova mera je tako pocela postepeno da se primenjuje, u pocetku dosta oprezno i sporadicno. To je i razumljivo, jer su sva dotadasnja iskustva, kao i literatura o gajenju maline, govorila da izdanak maline, koji ce roditi naredne godine, treba u tekucoj godini slobodno da raste, od pocetka vegetacije. U ovoj stvari primenjeno je vocarsko nacelo da su vegetativni delovi vocaka koji su rasli od pocetka vegetacije i u toku vegetacije zavrsili rast i razvice otporni na niske temperature u periodu zimskog mirovanja, a sem toga da dugi period porasta i razvica daje sanse da se svi organi optimalno razviju. Posle desetogodisnje primene ove metode u ariljskom malinogorju u prilici smo da javnosti iznesemo neposredna iskustva o ovom pitanju.

Metoda rada

Uklanjanje izdanaka vrsi se rucnim zakidanjem, sto je moguce blize zemlji. Ako bi se ostavili duzi patrljci, postojala bi mogucnost da se na njima aktiviraju pupoljci i da se izdanak izraklja. Posto je porast mladih izdanaka veoma intenzivan, zakidanje se vrsi u 4-5 navrata, zavisno od intenzivnosti porasta. Ne sme se dozvoliti da izdanak u vreme zakidanja bude duzi od 20 cm, jer bi se u tom slucaju sasvim nekorisno iscrpljivale dragocene rezerve zemljisne vlage i trosile bi se mineralne materije na vegetativnu masu, umesto na porast i razvice plodova.

U uslovima ariljskog kraja uklanjanje se vrsi sve do 1. juna i zatim se pusta slobodan rast mladih izdanaka. Uklanjanje posle ovog roka predstavljalo bi rizik, jer je nemoguce unapred predvideti klimatske prilike u kriticnim mesecima julu, avgustu i septembru, kada, uglavnom, vlada deficit vlage.

REZULTATI I DISKUSIJA

Metoda, i to treba narocito istaci, daje dobre rezultate samo uz primenu svih ostalih agrotehnickih mera. Primenjuju se visoke doze mineralnih dubriva, 1.000 kg kompleksnih i 600 kg nitromonkala po hektaru, uz dubrenje zgorelim stajnjakom svake godine. Vrsi se takode intenzivna povrsinska obrada, obicno 3 puta do pocetka berbe, uz 7-8 tretiranja protiv bolesti i stetocina. Sistem gajenja je spalir 200 x 25 cm, s naslonom od direka i dva reda zice, prva na visini 80, druga na 150 cm.

Uklanjanje izdanaka primenjuje se sada kod svih proizvodaca maline (njih 2500) u ariljskom kraju.

Primenom ovog metoda, u kompleksu ostalih agrotehnickih mera, postignuti su veoma dobri rezultati: najveci prosecan prinos u zemlji i vec poznati visoki kvalitet plodova.

Zabelezeni su slucajevi kod tri proizvodaca koji su postigli prinos od preko 30 tona maline po hektaru, a preko sto proizvodaca redovno ostvaruju prinose iznad 20 tona po hektaru.

Metoda uklanjanja izdanaka daje efekte u dva pravca: uticajem na tekuci rod maline i uticajem na kvalitet mladih izdanaka koji ce dati rod naredne godine.

1. Uticaj na tekuci rod

Osobine maline da razvije izdanke koji ce dati rod naredne godine i da u tom istom vremenskom intervalu traje cvetanje, razvice plodova i zrenje, nije neka narocita, samo malini svojstvena specificnost, u odnosu na druge vocne vrste, ali nigde suprotnost nije vise izrazena.

Mladi izdanci do pocetka berbe toliko porastu da svojom masom potpuno pokriju rodne izdanke, stvarajuci, i s jedne i s druge strane spalira, zastor koji sprecava osvetljivanje i aeraciju, tako da su rodne grancice osvetljene ispod kompenzacione tacke, a u gustom sklopu grancica i lisca vlada vrlo visoka relativna vlaznost vazduha. U takvim uslovima se ne moze realizovati sav rodni potencijal sadrzan u cvetovima i tek zametnutim plodovima, prinos se smanjuje a kvalitet opada, s obzirom na negativni uticaj biljnih bolesti i stetocina.

U cilju utvrdivanja tacnih kvantifikacija i odnosa po zonama rodnosti na izdanku maline, izvrsili smo merenja u zasadu Radoslava Pavlovica, koji je u godini istrazivanja 1984. postigao prinos od 6.161 kg maline na 0,18 ha ili 34.277 po hektaru.

Rezultati ovih merenja prikazani su u tabeli 1.

Tab. 1 Raspored plodonosenja po zonama rodnosti na izdanku maline
Zona Duzina izdanka u cm Prosecan broj rodnih grancica Prosecna duzina rodnih grancica u cm Broj plodova Struktura u % Broj plodova po rodnoj grancici
A 100-160 13,3 52,1 159,4 50,44 11,96
B 50-100 8,1 74,2 110,7 35,03 13,67
C 0-50 3,2 84,1 45,9 14,53 14,34
U K U P N O 24,6 - 316,00 100,00 -


Iz prethodne tabele jasno je uocljivo da su zone rodnosti B i C, tj. rodne grancice na izdanku do visine 100 cm u potpunosti aktivne i da nose oko polovinu ukupnog prinosa, sto nije slucaj u zasadima gde mera uklanjanja prve serije izdanaka izostaje.

Ovo treba posebno istaci, jer je upravo ta okolnost odlucujuca za znatne razlike u rodnosti izmedu klasicnog sistema uzgoja i sistema koji je predmet ovog rada.

U klasicnom sistemu uzgoja zona C i ne postoji zato sto i nema rodnih grancica do visine do 50 cm, jer su rodni pupoljci atrofirani. Zona B se aktivira najvise do 20%, tako da kao rodna povrsina ostaje samo zona A i sama ugrozena euforicnim porastom mladih izdanaka koji je od sredine berbe pokrivaju.

U pogledu dinamike zrenja plodova najpre se realizuje vrsna, dakle A zona, potom B i najposle C. U klasicnim sistemima duzina berbe iznosi 15-18 dana, a u sistemu s uklanjanjem izdanaka berba se produzuje i preko 30 dana, jer upravo B i C zona daju dopunsku kolicinu plodova.

2. Uticaj na mlade izdanke

Uticaj na obraslost rodnim pupoljcima. Rastuci u periodu deficita zemljisne vlage mladi izdanci koji nicu posle izvrsenih uklanjanja prvih serija imaju znatno usporeniji porast iz cega proizilaze dve karakteristike:
a) veca cestina pupoljaka, odnosno manji razmak izmedu njih, tako da se do visine preseka mogu dobiti 20-25 zdravih i vitalnih pupoljaka koji ce u narednoj vegetaciji dati rodne grancice, i
b) do visine od 50 cm obrazuju se u nekim slucajevima i do 5 vitalnih pupoljaka, cime je obezbeden uslov za postojanje rodne zone C u narednoj godini.

Uticaj na zdravstveno stanje. Najopasnija gljivicna bolest maline susenje izdanaka (prouzrokovac Didymella applanata (Niessl. Saec.), pojavljuje se s primarnim zarazama u drugoj polovini maja, kada napada mlade izdanke. Eliminacijom tih prvih izdanaka prakticno se osujecuje bolest, jer se potencijal zaraze kasnije bitno smanjuje. Karakteristika ove bolesti je da se njeni simptomi, male mrke ili ljubicaste pege pojavljuju na nodusu u tacki izbijanja lisne drske, dakle oko buduceg pupoljka i da taj pupoljak unistavaju, najcesci je uzrok pojave da se mnogi pupoljci, u klasicnom sistemu gajenja maline i ne realizuju u obliku rodnih grancica, cime se rodni potencijal izdanka smanjuje.

Veci stepen zaraze pojavljuje se u obliku mrkog prstena koji obuhvata izdanak pri osnovi. Tkivo zahvata nekroza koja dovodi do susenja izdanka ili do smanjenog transfera asimilativa cija je posledica umanjena vitalnost i rodnost izdanka.

Protiv ove opasne bolesti, koja moze da dovede do totalnog susenja zasada, postojeci sitem prskanja nije se pokazao kao sasvim efikasan i upravo je stoga znacajno sto se uklanjanje prve serije izdanaka moze prihvatiti kao prakticno resenje ovog problema.

Uticaj na prezimljavanje. U godinama s velikim brojem ledenih dana u toku zime moze da dode do izmrzavanja izdanaka maline, pogotovo ako ledeni dani slede neposredno po zavrsetku vegetacije. Opasnost je narocito velika na otvorenom polju prema severu. U strucnoj literaturi ima dosta navoda o tome da je stariji izdanak otporniji na dejstvo mraza. Verovatno se u ovom pitanju sledi analogija, sa ostalim kulturama koja nije potvrdena istrazivanjima ovoga problema. Nasa iskustva pokazuju suprotno. U 1984/85. godini, koja se odlikuje dugom i ostrom zimom, s preko 25 ledenih dana, u kontinuitetu, imali smo zanimljivu pojavu: izrazito mladi izdanci maline, koji su rasli od pocetka jula, podneli su jake mrazeve gotovo bez ikakvih ostecenja. Naime, neki proizvodaci preterali su s duzinom uklanjanja izdanaka pa su to cinili sve do pocetka berbe. Berba je u 1984. godini kasnila oko 20 dana za normalnom godinom. Posle toga je nastupio susni period, tako da su izdanci u tim zasadima ostali kratki do 110-120 cm visine, a tek polovinom decembra izgubili su list. Ocekivano je da ce doci do masovnog izmrzavanja takvih zasada. To se nije dogodilo. Naprotiv, procenat ostecenja izdanaka u takvim zasadima bio je zanemarljiv.

Zakljucak

1. Uklanjanje prvih serija izdanaka maline je uspela inovacija u gajenju ove kulture koja je, u malinogorjima gde se primenjuje, bitno uticala na povecavanje prinosa i kvaliteta plodova.
2. Ova mera utice vrlo pozitivno na rod u tekucoj godini, posto stvara pogodne uslove za realizaciju rodnog potencijala.
3. Uticaj mere na mlade izdanke je pozitivan jer povoljno deluje na obraslost izdanaka rodnim pupoljcima, na zdravstveno stanje i na otpornost prema mrazu.

Primljeno 8. III 1985.
Redigovano 6. VI 1985.
Jug. voc. 20, 75-76 (1986/1-2), 539-543

THE REMOVAL OF THE FIRST SERIES OF CANES A NEW METHOD IN RASPBERRY GROWING
Dobrilo Nenadic
RO Jedinstvo Arilje

Summary

The paper presents the result obtained with the new method od raspberry growing, consisting in a regular removal of canes until the end of May. The removal is done on 4-5 occasions, depending on intensity. In this way considerably higher yields and a better fruit quality are achieved: 20-30 tonnes per hectare with over 80% first-class fruits.

Authors address:
Ing. Dobrilo Nenadic
Ro Jedinstvo Arilje
   

 

 
 
  © Copyright 2005 BBSI. All Rights Reserved. Thanks to Interspire