АктуелноПолитика Магазин
Сабрана дела
Интервјуи
"Чичоморка"
"Гвоздено доба"
"Деспот и жртва"
Одјеци
 
СТАТИСТИКА
Статистика посета
 


Контакт: Ненадић Петкана, ул. Радоша Бојовића 7, 31230 Ариље. Тел. 031/ 3891-455; petkananenadic@gmail.com

УПУТСТВА ЗА ГАЈЕЊЕ МАЛИНЕ

1. Добрило Ненадић, Славољуб Радојевић. Упутство за гајење малине. Ариље: РО „Јединство“, 1986.

2. Добрило Ненадић, Славољуб Радојевић, Видан Николић. Упутство за гајење малине, (допуњено издaње). Ариље: Д. Ненадић, 1996. - [компјутерска припрема, графички дизајн: Д. Ненадић]

3. Добрило Ненадић, Славољуб Радојевић, Видан Николић. Упутство за гајење малине, (треће допуњено издање). Ариље: Д. Ненадић, 2000. - [компјутерска припрема, графички дизајн: Д. Ненадић]

4. Ненадић Добрило, Славољуб Радојевић, Видан Николић, Тине Бошковић. Упутство за гајење малине, (четврто допуњено издање). Ариље: Д. Ненадић, 2001. - [компјутерска припрема, графички дизајн: Д. Ненадић]

5. Ненадић Добрило, Славољуб Радојевић, Видан Николић, Тине Бошковић. Упутство за гајење малине, (пето допуњено издање). Ариље: Д. Ненадић, 2002. - [компјутерска припрема, графички дизајн: Д. Ненадић]
   

 

 
 
  © Copyright 2005 BBSI. All Rights Reserved. Thanks to Interspire